PRAWNICY


Adwokat Witold Skulski

Adwokat Warszawskiej Izby Adwokackiej; posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 2010 r.  arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie; prowadzi liczne sprawy sądowe i administracyjne przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądem Arbitrażowym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz organami administracji; prowadził obsługę prawną spółek handlowych w tym spółek z udziałem zagranicznym, spółek giełdowych; prowadził m.in. liczne przejęcia (Huta Zawiercie, Ostrowiec Świętokrzyski) oraz upadłości wielkich spółek magazynowych (wartość 120 milionów USD), wrocławskiej spółki budowlanej (wartość 30 milionów USD); specjalista prawa cywilnego, karnego, karno-skarbowego, administracyjnego w tym budowlanego, prawa spółek handlowych, bankowego oraz upadłościowego i naprawczego.


Radca Prawny Lucjan Łukasik

Radca prawny Warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych; posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu McGill w Montrealu w Kanadzie; posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach zagranicznych: wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, doradca prawny w Sekretariacie ONZ w Nowym Jorku. Wieloletni wiceprezes banku. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych dotyczących prawa międzynarodowego. Uczestniczył w procesach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu jako pełnomocnik Polski. Specjalista prawa bankowego, prawa spółek handlowych, prawa pracy i międzynarodowego prawa prywatnego. Prowadzi liczne sprawy oraz procesy w Polsce, we Francji oraz na Ukrainie.

Zna biegle język angielski, rosyjski oraz francuski.


Adwokat Olga Skulska

Adwokat Warszawskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2003 r. - dyplom Cambridge University- absolwentka Centrum Prawa Brytyjskiego; w 2006-2007 r. studiowała prawo cywilne (DSU de droit) na Uniwersytecie w Paryżu – L'Université Panthéon-Assas; naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego i Monitorowania Zadań Legislacyjnych Departamentu Prawnego Ministerstwa Transportu a następnie Ministerstwa Infrastruktury; pracowała w dużych międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych; specjalizuje się w prawie unijnym, cywilnym w tym prawie rodzinnym, prawie pracy i prawie administracyjnym.

Zna biegle język angielski oraz francuski.