-   Prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych 

-   Udzielamy porad prawnych

-   Reprezentujemy osoby fizyczne, spółki handlowe i inne podmioty przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem

    Najwyższym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu oraz  przed organami administracyjnymi i innymi instytucjami

-   Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi adwokatami i kancelariami we Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie

-   Prowadzimy sprawy sądowe z podmiotami zagranicznymi i sprawy z zakresu jurysdykcji państw obcych

-   Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi notariuszami i tłumaczami